Informacje dla rodziców i uczniów

15 września 2017 19:54 | Informacje dla rodziców i uczniów

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019

Część humanistyczna - 10 kwietnia 2019 (środa)

-  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00

- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

Część matematyczno-przyrodnicza - 11 kwietnia 2019 (czwartek)

 - z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00

- z zakresu matematyki - godz. 11:00

Język obcy nowożytny - 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

 - poziom podstawowy - godz. 9:00

 - poziom rozszerzony - godz. 11:00

 

Punkty do zdobycia:
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:
1. Za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 100 pkt.
2. Za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych 
    zajęć edukacyjnych: - 60 pkt.
- ocena celująca - 15 pkt.
- ocena bardzo dobra - 13 pkt.
- ocena dobra - 10 pkt.
- ocena dostateczna - 6 pkt.
 

STRONY WWW

       SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY:

               5 kwietnia 2016 r.

        Informacja o sprawdzianie:

                     zobacz więcej

Przeczytano: 264 razy. Wydrukuj|Do góry

Niepodległość
Klimatyczni dziadkowie