Informacje dla rodziców i uczniów

15 września 2017 19:54 | Informacje dla rodziców i uczniów

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018

Termin egzaminu

1. część humanistyczna

– 18 kwietnia 2018 r. (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza

– 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny

– 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

  •  na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Punkty do zdobycia:
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:
1. Za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 100 pkt.
2. Za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych 
    zajęć edukacyjnych: - 60 pkt.
- ocena celująca - 15 pkt.
- ocena bardzo dobra - 13 pkt.
- ocena dobra - 10 pkt.
- ocena dostateczna - 6 pkt.
 

STRONY WWW

       SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY:

               5 kwietnia 2016 r.

        Informacja o sprawdzianie:

                     zobacz więcej

Przeczytano: 247 razy. Wydrukuj|Do góry

Niepodległość
Szkoła programowania
Klimatyczni dziadkowie