Informacje dla rodziców i uczniów

11 września 2017 18:25 | Informacje dla rodziców i uczniów

KALENDARZ 2018/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA III SOBIESKIEGO
 W PŁONCE KOŚCIELNEJ

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

23– 31 grudnia 2018r.

Ferie zimowe

21 stycznia - 3 lutego 2019r. 

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019r.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 

Sprawdzian/egzamin

Inne dni wolne

 Gimnazjum
Egzamin

część humanistyczna 
10 kwietnia 2019r.
część matematyczno-przyrodnicza
11  kwietnia 2019r.
język obcy
12  kwietnia 2019r.

2    listopada 2018r.
21  grudnia 2018r.
11-12  kwietnia 2019r.
15-17  kwietnia 2019r.
2    maja 2019r.

Szkoła Podstawowa
Sprawdzian

język polski – 15 kwietnia 2019r.

matematyka – 16 kwietnia 2019r

język angielski – 17 kwietnia 2019

 

 

TERMINY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW
O PRZEWIDYWANYCH
OCENACH SEMESTRALNYCH I KOŃCOWOROCZNYCH

 

 

Informacje o przewidywanej ocenie niedostatecznej

Informacje o przewidywanej ocenie z przedmiotu

Semestr I

 

do 21 grudnia 2018

do 4 stycznia 2019r.

Semestr II

do 23 maja  2019

do 23 maja 2019

 

Inne dni wolne:

1 listopada 2018r.           - Dzień Wszystkich Świętych

1 maja 2019r.                – Święto Pracy

20 czerwca 2019r.         – Boże Ciało

Przeczytano: 491 razy. Wydrukuj|Do góry

Niepodległość
Klimatyczni dziadkowie