Aktualności

04 kwietnia 2018 17:55 | Aktualności

Odpowiednio potraktuj śmieci, a żarówka się zaświeci

W kwietniu najmłodsi uczniowie naszej szkoły będą mieli okazję przekonać się co dzieje się z naszymi śmieciami. Dzięki zajęciom proekologicznym, w ramach projektu „Odpowiednio potraktuj śmieci, a żarówka się zaświeci” dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, uczestnicy zwiedzą spalarnię śmieci w Białymstoku i dowiedzą się w jaki sposób powinno się segregować odpady.

Zadanie ma na celu zwiększenie aktywności prośrodowiskowej najmłodszych mieszkańców gminy Łapy oraz zapoznanie ich z działaniami mającymi pozytywny wpływ na środowisko. Dzieci dowiedzą się jakie są główne problemy związane z wpływem człowieka na najbliższe środowisko oraz w jaki sposób mogą wpłynąć na poprawę jego stanu, poprzez niewielkie zmiany przyzwyczajeń i zachowań konsumenckich we własnych domach i jak dzięki efektywnej gospodarce odpadami uzyskać energię elektryczną i cieplną.

Fundacja Aktywizacja

Przeczytano: 54 razy. Wydrukuj|Do góry

Niepodległość
Klimatyczni dziadkowie