Aktualności

18 września 2017 18:53 | Aktualności

ZAPRASZAMY KLASY VI I VII DO UDZIAŁU W KONKURSIE HISTORYCZNO - PLASTYCZNYM

„100 - lecie Odzyskania Niepodległości w naszej

Małej Ojczyźnie”

         Organizatorem konkursu jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
w Białymstoku (Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego), Starostwo Powiatowe w Białymstoku we współpracy ze  Stowarzyszeniem  Bibliotekarzy Polskich Okręgiem  Podlaskim oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy.

     Celem konkursu jest : edukacja patriotyczna i obywatelska młodzieży oraz pielęgnowanie polskości i idei niepodległości oraz tradycji narodowych w  naszej Małej Ojczyźnie, pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji, wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia za pomocą środków plastycznych, podniesienie  świadomości narodowej i lokalnej, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa naszej Małej Ojczyzny.

   Konkurs adresowany jest do uczniów klas: VI lub VII szkoły podstawowej powiatu białostockiego.  Prace należy dostarczyć na etap gminny do dnia  30 września 2017 do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy, ul. Nowy Rynek 15.

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu związanego z tematem konkursu w formacie A3.
  2. Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany dowolną techniką: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane. Każda praca powinna posiadać passe-partout.
  3. Uczestnik wykonuje indywidualnie pracę plastyczną – plakat  zgodnie z tematem konkursu „100 - lecie Odzyskania Niepodległości w naszej Małej Ojczyźnie” zawierające elementy związane z powiatem białostockim. 
  4. Do konkursu zakwalifikowana zostanie tylko praca własnego autorstwa uczestnika.
  5. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.
  1. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:  imię i nazwisko, klasa, miejscowość, opiekun merytoryczny, zgoda opiekunów.

 

Przeczytano: 73 razy. Wydrukuj|Do góry

Niepodległość
Szkoła programowania
Klimatyczni dziadkowie