Zajęcia w ramach projektu ,,Otwarte drzwi"

efs_logowka1jpg [640x56]

FOTORELACJA

ZDJĘCIA Z PROJEKTU OTWARTE DRZWI

Szkoła programowania
Tropiciele natury
Klimatyczni dziadkowie