Przedszkolaki pracują metodą Pedagogiki Marii Montessori

 efs_logowka1jpg [640x56]

W maju dzieci chętnie pracowały z różnymi  materiałami, które wspierają ich wszechstronny rozwój. Prawidłowe wykonanie zadania sprawia im wielką satysfakcję.

Metoda Pedagogiki Marii Montessori

Niepodległość
Klimatyczni dziadkowie