Wyjazd do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Białymstoku

efs_logowkajpg [300x26]

Dnia 25 kwietnia przedszkolaki z zerówki oraz uczniowie klasy I SP zwiedzały Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Białymstoku. Pracownicy  oprowadzając po zakładzie  w bardzo przystępny sposób  pokazali dzieciom wszystkie etapy utylizacji śmieci. Zaczynając od przywozu śmieciarkami do uzyskania surowców wtórnych w postaci żużlu. Dla przedszkolaków była to kontynuacja zajęć  z ekologii rozpoczętych  w szkole w ramach projektu „Otwarte drzwi”.

Spalarnia

Niepodległość
Klimatyczni dziadkowie