Konkurs Pięknego Czytania

W ramach współpracy klasy I SP ze szkolną biblioteką dnia 8 lutego odbył się Konkurs Pięknego Czytania. Wzięli w nim udział wszyscy pierwszoklasiści.  Celem konkursu było zachęcenie uczniów do doskonalenia techniki głośnego czytania, motywowanie najmłodszych do samodzielnego sięgania po utwory dla dzieci oraz oswajanie z występem przed publicznością. Uczniowie wcześniej otrzymali wykaz tekstów do przygotowania, by w dniu konkursu wylosować jeden, który pięknie przeczytają przed jury. Czytanie  pierwszaków oceniały: nasza bibliotekarka pani M. Biała, wychowawczyni J. Cimoch oraz praktykantka pani M.Płońska. Poziom  wystąpień był zróżnicowany. Mistrzem pięknego czytania został Leszek Łapiński, kolejne miejsca na podium zajęły Wiktoria Olszewska i Natalia Płońska. Laureaci otrzymali upominki, a wszyscy uczestnicy drobne nagrody pocieszenia. Następnie pani Mirka pokazała maluchom zbiory naszej biblioteki i wytłumaczyła jaką rolę pełni biblioteka w szkole. Dzieci były bardzo zadowolone i zaciekawione. Czekają na następny taki konkurs i zajęcia biblioteczne.

Konkurs Pięknego Czytania

Niepodległość
Klimatyczni dziadkowie