Prelekcja dla rodziców

24.11.2016r. w ramach pedagogizacji rodziców odbyło się spotkanie z pracownikiem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łapach- panią mgr Iwoną Jaźwińską (neurologopedą, socjoterapeutą, trenerem „Szkoły dla rodziców i wychowawców”).

Wszyscy zebrani z wielkim zainteresowaniem słuchali prelekcji pod hasłem „Dobre wychowanie- co to znaczy w XXI wieku?”. Pani Iwona mówiła o zasadach w wychowaniu najważniejszych, aby kochać i wymagać, poświęcać swój czas, uwagę, modelować zachowania dzieci własnym przykładem. Odniosła się również do wychowawczej funkcji obcowania z książką, bycia przewodnikiem dziecka w poznawaniu świata za pośrednictwem literatury. Kończąc pani Jaźwińska przeczytała fragment książki, opowiadającej w sposób nieoczywisty, o kluczowych w życiu człowieka wartościach, zachęcając nas do refleksji na temat wartości przekazywanych w naszych rodzinach.

Prelekcja

Niepodległość
Klimatyczni dziadkowie