Warsztaty biblioterapeutyczne w WDK

Dnia 22 lutego uczniowie klas I-III brali udział w warsztatach z elementami biblioterapii na temat

 ,,Jak radzić sobie ze złością? Zajęcia odbyły się w Wiejskim Domu Kultury w Płonce Kościelnej. Ich celem było:

-uświadomienie dzieciom możliwości panowania nad własnymi emocjami

-kształtowania umiejętności rozładowania złości

-nauka zachowań asertywnych

-wzmocnienie poczucia własnej wartości.

W różnych ciekawych zabawach i konkurencjach dzieci pracowały nad poszukiwaniem sposobów opanowania własnej złości, ćwiczyły nowe zachowania, nabywały umiejętność rozróżniania i nazywania stanów emocjonalnych.

Podczas warsztatów każde dziecko mówiło przysłowie lub powiedzenie o złości oraz wypracowano ,,instrukcję  obsługi gniewu i złości’’, w postaci ,,gniotka’’ po to , by służył budowaniu ciepłych, prawdziwych i satysfakcjonujących relacji.

  Spotkanie przebiegało jak zawsze w przyjaznej atmosferze. Entuzjazm w jaki sposób dzieci uczestniczyły w zajęciach dostarczył paniom prowadzącym : pani Basi, pani Beatce i pani Mirce wiele satysfakcji, utwierdzając je w słuszności podejmowania tego rodzaju inicjatyw  i motywując do dalszych działań w zakresie biblioterapii.

Warsztaty biblioterapeutyczne w WDK

Niepodległość
Klimatyczni dziadkowie