Spacer po szkole

GALERIA ZDJĘĆ

Zespół Szkół w Płonce Kościelnej

 

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób,

aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie ciężki obowiązek.”

(A.Einstein)

 

Zespół Szkół w Płonce Kościelnej prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą na etapie szkoły podstawowej i gimnazjum. Przy szkole funkcjonuje również przedszkole-grupa 3-4-latków i grupa 5-6-latków. W obwód szkoły wchodzi 12 miejscowości.

Zespół Szkół to placówka nowoczesna i bezpieczna, zatrudniająca wysoko wykwalifikowaną kadrę. Wśród pracowników pedagogicznych 90% stanowią nauczyciele dyplomowani. Większość nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje uzyskane na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, np. do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, gimnastyki korekcyjnej, logopedycznych, wczesnego wspomagania  i doradztwa zawodowego.  

W szkole w sposób celowy i systemowy planowane są procesy edukacyjne, a wdrażane działania służą wszechstronnemu rozwojowi wychowanków. Widoczna jest skuteczność oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych, o czym świadczą najwyższe i wysokie wyniki ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty, wyniki egzaminów zewnętrznych i EWD.

Na uwagę zasługują bardzo dobre warunki lokalowe szkoły, duża dbałość
o estetykę wnętrza, bogactwo środków dydaktycznych i nowoczesna infrastruktura.

 W placówce znajduje się 15 sal lekcyjnych, w tym 8 pracowni:

 • pracownia fizyczno/biologiczna - wyposażenie pracowni  daje możliwość nauczania poglądowego, przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, w pracowni znajduje się m.in. projektor i tablica interaktywna
 • pracownia geograficzno/matematyczna - wyposażenie pracowni to  m.in. projektor
  i tablica interaktywna oraz pomoce do nauczania matematyki i geografii (mapy, atlasy, globusy, atlasy multimedialne, modele, zegar słoneczny, zestawy skał, model układu słonecznego, filmy o tematyce geograficznej, plansze poglądowe, modele figur przestrzennych, kalkulatory, przyrządy geometryczne, pomoce do prezentacji)
 • informatyczna - wyposażenie pracowni to m.in projektor i ekran, 12 zestawów komputerowych stacjonarnych, 14 laptopów dla uczniów w ramach pracowni mobilnej, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, kopiarka, skaner
 • pracownia chemiczno/matematyczna- wyposażona m.in. w projektor i tablicę interaktywną, pomoce do wykonywania doświadczeń chemicznych, zestawy odczynników chemicznych, zestaw do modelowania cząsteczek, budowania modeli, zestawy tablic dydaktycznych, układ okresowy pierwiastków, zestawy do ćwiczeń z chemii oraz pomoce i  przyrządy do prowadzenia lekcji matematyki
 • pracownia historyczna - wyposażona m.in. w projektor, tablicę interaktywną, atlasy, mapy, plansze edukacyjne
 • pracownia  j. angielskiego - wyposażona m.in. w projektor i ekran, słowniki, pomoce wizualne, pojedyncze ławki umożliwiające łatwe i szybkie dostosowanie do formy pracy   
 • pracownia języka polskiego/języka niemieckiego - wyposażona m.in
  w projektor i ekran,  słowniki i encyklopedie,  plansze edukacyjne, zestawy płyt DVD
 • pracownia języka polskiego dla uczniów gimnazjum - wyposażona m.in.
  w projektor i tablicę interaktywną, plansze edukacyjne, słowniki, encyklopedie, zestawy płyt DVD, filmotekę gimnazjalisty
 • sala plastyczno/muzyczna - wyposażona m.in. w projektor i ekran
  z głośnikami,   instrumenty perkusyjne, pianino, plansze poglądowe
 • sala do  zajęć rewalidacyjnych i nauczania indywidualnego - wyposażona m.in.
  w zlew z bieżącą wodą, maszynę do szycia,  pianino, laptop, gry dydaktyczne   
  i programy komputerowe, gry planszowe, przyrządy geometryczne
 • sale klas I, II, III szkoły podstawowej -Wszystkie sale  kształcenia zintegrowanego usytuowane są na II piętrze, na którym dzieci mają dostęp do przeznaczonych tylko dla nich łazienek. Na  osobnym korytarzu wyeksponowane są  prace uczniów, znajduje się także tablica informacyjna dla rodziców. Każda z sal podzielona jest na  dwie części: edukacyjną i zabawową Dwie sale zaopatrzone są w ekran i projektor natomiast trzecia posiada projektor i tablicę interaktywną. Do dwóch sal zostały zakupione jednoosobowe ławki i krzesła z regulacją wysokości.
 •  sale oddziałów  przedszkolnych grupy 5-6-latków i 3-4 latków wyposażone m.in.
  w sześciokątne stoliki, projektor, ekran z głośnikami, instrumenty muzyczne, tablice magnetyczne, liczne gry i pomoce dydaktyczne, akcesoria kącików tematycznych, duże klocki materacowe, zabawki

 

W skład infrastruktury sportowej Zespołu Szkół wchodzą:

 • sala gimnastyczna o wymiarach 9m x 18m z pełnym  zapleczem sportowym dostosowanym do wieku uczniów przy nauczaniu gier zespołowych, sprzętem do gier
  i zabaw oraz ćwiczeń lekkoatletycznych
 • siłownia wewnętrzna  wyposażona w atlas wielofunkcyjny, rowerek, wioślarz, orbitrek, pełne wyposażenie w sprzęt do ćwiczeń fitness (stepy, piłki fitball, hantle); w siłowni zainstalowany jest również telewizor plazmowy i Xbox
 • boisko wielofunkcyjne typu ,,Orlik"  o wymiarach 20m x 40m z podłożem poliuretanowym wyposażone w 2 bramki, z 2 koszami dostosowanymi do gry w piłkę koszykową i 2 koszami do gry w mini piłkę koszykową
 • boisko dla dzieci młodszych  o wymiarach 8mx16m  z podłożem  ze sztucznej trawy
 • bieżnia lekkoatletyczna 3-torowa 60-metrowa - podłoże poliuretanowe
 • profesjonalna skocznia do skoku w dal
 • elementy siłowni zewnętrznej-drążki gimnastyczne, wioślarz

Powyższa baza sportowa dostępna jest również w godzinach popołudniowych dla uczniów i społeczności lokalnej.

 

Poza zajęciami obowiązkowymi dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach dodatkowych, np.  dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach dla uczniów zdolnych oraz rozwijających talenty - koło muzyczne, zajęcia teatralne, SKS. Prowadzone są również zajęcia specjalistyczne - logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna. Innymi dodatkowymi zajęciami są np. Koło Przyjaciół Książki i zajęcia
z doradztwa zawodowego. Szkoła oferuje również ciekawe zajęcia w czasie ferii zimowych
i wakacji.

 

W szkole dużą wagę przykłada się do rozwijania zainteresowań uczniów. Mogą oni doskonalić swoje talenty i czerpać radość z sukcesu związanego z występem przed publicznością. Placówka jest wyposażona w profesjonalne nagłośnienie, na stałe zamontowane na sali gimnastycznej, wykorzystywane do akademii i uroczystości. Poza tym dysponuje drugim przenośnym kompletem nagłośnienia na dyskoteki, imprezy sportowe na boisku itp. Szkoła posiada ponadto nowoczesny keyboard z pełną dynamiczną klawiaturą,
4 profesjonalne mikrofony bezprzewodowe wraz ze statywami.

 

Zespół Szkół dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości. Od kilku lat jest członkiem Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, zrzeszającego dyrektorów i nauczycieli gimnazjów ze środowisk wiejskich i małych miast. TGPzMMiW działa pod opieką KUL-u i prowadzi stałe edycje konkursów uwzględniających tematykę aksjologiczną. Prace napisane przez uczniów w ramach konkursów są zamieszczane w publikacjach, a po odbiór nagród młodzież jest zapraszana do budynku Sejmu.

 

W szkole prężnie działa Szkolne Koło Caritas. Zadania SKC oparte są na działalności charytatywnej i włączają się w program wychowawczy szkoły. Wolontariusze biorą udział
w rozmaitych akcjach i uroczystościach, np. „Świąteczna paczka”, „Adopcja cmentarza”, „Dar serca”, obchody Dnia Papieskiego, opieka nad  młodszymi kolegami i pomoc w odrabianiu lekcji.

 

Szkoła uczy demokracji, patriotyzmu  i poszanowania tradycji. Poczet sztandarowy uczestniczy w gminnych obchodach rocznicowych. Samorząd Uczniowski współorganizuje szkolne imprezy i uroczystości. Aktywnie działające władze SU co roku prowadzą konsultacje wśród uczniów dotyczące proponowanych zmian w szkole i przedstawiają je  dyrektorowi szkoły. Wiele z nich jest realizowanych. Bieżące informacje dotyczące społeczności uczniowskiej zamieszczane są na gazetce ściennej oraz stronie internetowej szkoły.

 

Uczniowie Zespołu Szkół współorganizują  i aktywnie uczestniczą w licznych akcjach, zawodach sportowych, imprezach, uroczystościach szkolnych, gminnych
i ogólnopolskich.
Biorą udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych. Szkoła oferuje swoim uczniom ciekawe wycieczki krajowe i zagraniczne. Placówka jest inicjatorem wielu działań, organizatorem imprez i konkursów o zasięgu gminnym, np:

 • „Przegląd Przedstawień Jasełkowych”
 • „Bal Charytatywny Szkolnych Kół Caritas”

 

Szkoła realizuje wiele programów i projektów o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym i wychowawczym, mi.in. :

Projekt „Uczeń Online”,  Projekt „Rozwój Przez Kompetencje”, „Owoce w szkole”, „Mleko
w szkole”,  „Lubella inspiruje i edukuje”,   Program Edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci”, „Akademia Dojrzewania”, „Zdrowo jem, więcej wiem”,  „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Książka dla gimnazjalisty”, „Mały Mistrz”, „Podlaskie spotkania z pisarzami” , „Misja - książka”, „Wielka Liga Czytelników”, „Czy rycerzem się bywało? - czyli mali poszukiwacze historii”, „Bezpieczne przedszkole”, „Akademia Aquafresh" , UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”,  „Nie pal przy mnie, proszę!”, „Dzieciństwo bez próchnicy”, „Mamo, tato posłuchaj mnie”, „Książki naszych marzeń’’, „Czytam sobie w bibliotece’’,  „PoczytajMy”, „Poczytajmy razem”, „Moja przyszłość w moich rękach”, „Brzechwa dzieciom”, „Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”,  „Ratujemy i Uczymy Ratować”, „Mega Misja” , „Tropiciele natury – edukacja ekologiczna w terenie” , „EkoUczeń”,  „Cyfrowa wyprawka w każdej szkole i bibliotece”, „Kilometry Dobra”, „Savoir vivre nie tylko przy stole, czyli maluchy dają przykład”,  „Klimatyczni dziadkowie i wnuki, czyli o klimacie na wesoło”.

 

Udział w licznych projektach wzbogacił bazę informatyczną szkoły. W placówce działa sieć bezprzewodowa WiFi, a w każdej pracowni znajduje się komputer, projektor, tablica multimedialna bądź ekran z głośnikami. Dzięki bogatej infrastrukturze informatycznej  uczniowie  rozwijają  umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych, stosowania TIK,  podnoszą kompetencje i wyniki w nauce oraz rozwijają  indywidualne zainteresowania. Mają  również możliwość tworzenia materiałów multimedialnych, filmów
i prezentacji, a efekty swojej pracy przedstawiają na forum szkoły, stronie www szkoły, umieszczają na portalach edukacyjnych np. www.supermemo.net. Placówka prowadzi systematycznie uaktualnianą stronę internetową oraz konto na Facebook’u, co sprzyja sprawnemu przesyłaniu informacji i komunikowaniu się. Stały dostęp do Internetu i komputerów daje możliwość korzystania z dziennika elektronicznego Synergia Librus ułatwiającego monitorowanie postępów uczniów oraz kontaktu rodziców ze szkołą.

 

Ważne miejsce stanowi w szkole biblioteka - Multimedialne Centrum Informacji.  Znajdują się tam 4 stanowiska komputerowe  z dostępem do Internetu, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka) oraz multimedialne oprogramowanie edukacyjne.  W czytelni działa również sieć bezprzewodowa WiFi dostępna dla uczniów.  
W bibliotece znajduje się ok. 4600 woluminów, w tym dużo nowości zakupionych w ramach projektów „Książki naszych marzeń”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Biblioteka szkolna proponuje uczniom wiele ciekawych konkursów, projektów i  programów.

 

W Zespole Szkół funkcjonuje świetlica szkolna. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
w świetlicy  zaczynają  się od godz. 7.10, prowadzone są przed lekcjami oraz po zajęciach, do momentu odjazdu autokaru i busa szkolnego- do godz. 15.00. Opieką w świetlicy szkolnej objęte są dzieci dojeżdżające, a w razie potrzeby również miejscowe.  Świetlica szkolna jest odpowiednio wyposażona m. in. w gry stolikowe np. szachy, zabawki, klocki. Znajdują się tam także 2 stoły do gier zręcznościowych (piłkarzyki i air hockey). Dzieci wykonują prace plastyczne, gazetki tematyczne, pomagają przy organizacji imprez okolicznościowych. Świetlica  współpracuje z biblioteką szkolną, która umiejscowiona jest  w pomieszczeniu obok, gdzie mogą czytać książki, korzystać z komputerów, redagować gazetkę szkolną. Dzieci
i młodzież mają też czas na swobodną zabawę, rozwijanie zainteresowań, pomoc podczas odrabiania lekcji, pobyt na świeżym powietrzu - na boisku i placu zabaw, który usytuowany jest w miejscu bezpiecznym, ogrodzonym, monitorowanym,  osadzony wśród zieleni. Po zakończeniu pracy szkoły plac jest miejscem ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców.

 

Wspólne funkcjonowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym i młodzieży gimnazjalnej, pochodzących z tej samej społeczności lokalnej, to zjawisko pozytywne. Wiele uwagi poświęca się edukacji na rzecz bezpieczeństwa. Prowadzone przez szkołę liczne działania powodują, że placówka uznawana jest za miejsce bezpieczne.

Są to  m.in.

 • zamontowanie monitoringu wizyjnego- 11  kamer umieszczonych  jest wewnątrz i na zewnątrz budynku- na korytarzach szkolnych, w szatni,  na boisku, placu zabaw
 • przeprowadzanie pogadanek z udziałem przedstawicieli policji, straży pożarnej
 • realizowanie programów profilaktycznych
 • teren szkoły w pełni ogrodzony i zabezpieczony, boisko i teren szkolny  oświetlone
  w godzinach wieczornych
 • dowożenie dzieci dojeżdżających autobusem szkolnym i busem
 • opieka pedagoga szkolnego- spotkania indywidualne, pogadanki tematyczne, realizowane programy
 • współpraca z PPP w Łapach- spotkania z psychologiem, prelekcje.

 

Wszyscy uczniowie posiadają szafki zamykane na kluczyki. Szafki na ubrania dla dzieci przedszkolnych znajdują się w korytarzu przylegającym do sali, aby mogły z nich bezpiecznie korzystać. Szafki pozostałych uczniów umiejscowione są w monitorowanej szatni.

Szkoła zapewnia  posiłki, które  przygotowywane są i dostarczane  przez firmę zewnętrzną w formie cateringu. Zupa i drugie danie wydawane są na oddzielnych przerwach. Dodatkowo w oddziałach przedszkolnych rano do posiłku dzieci otrzymują  herbatę.

 

Atutem Zespołu Szkół jest bardzo dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym
i rodzicami
, która przynosi obustronne korzyści.  Służy między innymi integracji środowiska, wzbogaceniu oferty edukacyjnej szkoły i budowaniu jej pozytywnego wizerunku. Nauczyciele

i przedstawiciele społeczności lokalnej są członkami Stowarzyszenia „Nasza Płonka”. Dzięki działalności stowarzyszenia placówka uzyskała dofinansowanie na wyposażenie siłowni, zajęcia sportowo- rekreacyjne oraz wypoczynek wakacyjny  dla dzieci i młodzieży. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu placówki, współorganizują  uroczystości, zajęcia z dziećmi np. kulinarne, szydełkowanie. Biorą udział w prelekcjach o tematyce wychowawczej.  

 

Zespół Szkół w Płonce Kościelnej jest w stanie w pełni zrealizować wymogi stawiane w ramach reformy oświaty. Gwarantują to bardzo dobre warunki lokalowe, wyposażenie placówki oraz wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 

Mariusz Gołaszewski

Dyrektor Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej

 

Nasza szkoła

Niepodległość
Klimatyczni dziadkowie