Reforma oświaty

Prosimy zapoznać się z informacjami na temat reformy przygotowanymi przez Kuratorium Oświaty i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

INFORMACJE NA TEMAT REFORMY OŚWIATY

PREZENTACJE ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

Niepodległość
Klimatyczni dziadkowie