Podsumowanie Miesiąca Bibliotek Szkolnych

Tradycyjnie w naszej szkole w październiku obchodzone było Święto Biblioteki. W tym roku hasło brzmiało: ,,Książka to dopiero początek…!’’

W tym okresie przygotowano wiele atrakcji dla czytelników oraz akcji promujących czytanie. W realizowane przedsięwzięcia włączyła się cała społeczność szkolna, nawiązano współpracę z Filią Biblioteki Publicznej w Płonce Kościelnej, Wiejskim Domem Kultury w Płonce Kościelnej, CEN w Białymstoku.

 

Oto krótka relacja z przeprowadzonych działań:


ZOBACZ WIĘCEJ

Niepodległość
Klimatyczni dziadkowie