Udział w akcji ,,Narodowe czytanie"

Udział a akcji ,,Narodowe czytanie"

Na pierwszych lekcjach języka polskiego w nowym roku szkolnym  uczniowie gimnazjum włączyli się w ogólnopolską akcję „Narodowe Czytanie”. Tegoroczną lekturą było „Quo vadis” - powieść historyczna H. Sienkiewicza. Wybór  utworu nawiązywał do obchodzonego właśnie Roku Henryka Sienkiewicza, ustanowionego przez Sejm i Senat w związku ze 170. rocznicą urodzin i 100. rocznicą śmierci pisarza. Uczniowie przypomnieli sobie fakty z życia Noblisty, poznali kontekst historyczny utworu i odczytali wybrane fragmenty powieści, popularyzując w ten sposób polską literaturę klasyczną.

Narodowe czytanie

Niepodległość
Klimatyczni dziadkowie