Pomoc Psych - Pedag

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z materiałami dotyczącymi
pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 

Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 

Moje dziecko w przedszkolu i szkole - prezentacja multimedialna
 

Niepodległość
Klimatyczni dziadkowie