Rada Rodziców

Rada Rodziców 

W wyniku wyborów w dniu 30.09.2020r. została powołana Rada Rodziców

w Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej na rok szkolny 2020/2021 w składzie:

Falkowska Krystyna – przewodnicząca 

Grzegorz Kulwicki – zastępca 

Roszkowska Katarzyna  - skarbnik

Bożena Roszkowska   

Renata Skibko

Roszkowska Barbara

Magdalena Płońska

Anna Marta Czajkowska   

Łupińska Marlena  

Agnieszka Wasilewska 

Perkowska Teresa

Gratulujemy i życzymy sukcesów.

Niepodległość
Klimatyczni dziadkowie